صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

بیو مکانیک علمی است که با بکارگیری قوانین فیزیک و مکانیک در حرکات ورزشی ، تجزیه و تحلیل عمل و عکس العمل نیروهای داخلی و خارجی بر بدن انسان صحبت می کند. اهمیت بیومکانیک برای یک رشته ورزشی با تکنیک های مرتبط با آن رشته نسبت مستقیم دارد.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ بیو مکانیک علمی است که با بکارگیری قوانین فیزیک و مکانیک در حرکات ورزشی ، تجزیه و تحلیل عمل و عکس العمل نیروهای داخلی و خارجی بر بدن انسان صحبت می کند. اهمیت بیومکانیک برای یک رشته ورزشی با تکنیک های مرتبط با آن رشته نسبت مستقیم دارد:

هر قدر موفقیت در رشته ورزشی خاص نیاز بیشتری به تکنیک های ویژه داشته باشد، اهمیت بیومکانیک برای آن رشته بیشتر است.


"صفر تا صد" 24 خرداد بررسی می کند.


انتهای پیام/


مرتبط با این خبر

  • قوانین فیزیک یاری رسان ورزشکاران

  • مکمل های ورزشی

  • محاسبات حال ورزشکار رادیو جوان را می طلبد

  • "صفر تا صد" دیسک کمر در رادیو جوان

  • صفر تا صد بیماری پشت گرد در رادیو جوان

  • درست نشستن یادم رفته؟

  • فقر حرکتی که دارایی‌اش مرگ شد