از ساعت به مدت

رادیو جوان

صفر تا صد

قوانین فیزیک یاری رسان ورزشکاران

بیومکانیک ورزشی در برگیرنده علوم آناتومی، کنترل حرکتی، فیزیک حرکت شناسی و بیو مکانیک است.بیو مکانیک علمی است که با بکارگیری قوانین فیزیک و مکانیک در حرکات ورزشی به تجزیه و تحلیل عمل و عکس العمل نیروهای داخلی و خارجی بر بدن انسان می پردازد.

1397/02/05
|
16:12

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ بیومکانیک ورزشی در برگیرنده علوم آناتومی، کنترل حرکتی، فیزیک حرکت شناسی و بیو مکانیک است.بیو مکانیک علمی است که با بکارگیری قوانین فیزیک و مکانیک در حرکات ورزشی به تجزیه و تحلیل عمل و عکس العمل نیروهای داخلی و خارجی بر بدن انسان می پردازد.

بیو مکانیک علمی است که با بکارگیری قوانین فیزیک و مکانیک در حرکات ورزشی ، تجزیه و تحلیل عمل و عکس العمل نیروهای داخلی و خارجی بر بدن انسان صحبت می کند. اهمیت بیومکانیک برای یک رشته ورزشی با تکنیک های مرتبط با آن رشته نسبت مستقیم دارد: هر قدر موفقیت در رشته ورزشی خاص نیاز بیشتری به تکنیک های ویژه داشته باشد، اهمیت بیومکانیک برای آن رشته بیشتر است.
روانشناسی ورزشی
تعریف های که برای روانشناسی ورزش پیشنهاد شده تحت تأثیر دو عامل است: اول ، رویکردی که به درک رفتار ورزشی منجر می شود، مثلا" هنگامی که رویکرد غالب رفتار گراییی است، تعریف حول محور مطالعه رفتار می گردد.دوم، حوزه ای که ورزش در آن تعریف می شود.به این معنا که آیا ورزش شامل تمرین یا فعالیت های بدنی دیگر می شود یا خیر.در یک جلمه می توان روانشناسی ورزش را چنین تعریف کرد:مطالعه جنبه های روانی عملکرد ورزشکاران و کاربرد اصول روانشناسی در حوزه ورزش . یا به عبارت دیگر، مطالعه ویژگی های رفتاری ورزشکاران.

گصفر تا صد" بررسی می کند.


انتهای پیام/

دسترسی سریع
صفر تا صد