پی نوشت شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقیقه

هشدار را جدی بگیریم کم آبی از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تر است!

اگر تا چند سال آینده راه حل های عملی پیدا نشود تعداد زیادی از ایرانی ها ممکن است مجبور به مهاجرت، از جمله به خارج، شوند.
رضا ساکی در ""پی نوشت"" 19 تیر ماه درباره وضعیت بحرانی آب در ایران صحبت کرده است.

1396/04/20
|
09:12

تحلیل های اخیر نشان می دهد هفت استان از 32 استان کشور در رده استان های دچار «کم آبی» طبقه بندی شده اند و 13 استان با «وضع بحرانی آب» مواجه اند. همین تحلیل ها نشان می دهد هیچ کدام از استان های ایران را -- از جمله در منطقه حاشیه دریای خزر که از منابع عظیم آب برخوردار است -- نمی توان جزو استان هایی طبقه بندی کرد که از منابع کافی آب برخوردارند. از این رو، مدیریت آب به اولویت اصلی دولت تبدیل شده است.

لطفا این هشدار را جدی بگیرید و در مصرف آب صرفه جویی کنید!

دسترسی سریع
پی نوشت