صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 40 دقيقه

نرخ تمام شده گوجه سبز با توجه به نحوه تولید، بالا است اما افزایش قیمت نوبرانه ها به خصوص گوجه سبز در مقطع کنونی به سه عامل گرانی تولید، سرمازدگی و سودجویی دلالان نیز مرتبط است.
""پی نوشت"" روز سه شنبه 29 فروردین ماه این پرونده را بررسی کرد.

نرخ گوجه سبز بی ارتباط به سرمازدگی نبود اما بدیهی است دلالان نیز در این راستا سودجویی کردند.
نرخ تمام شده گوجه سبز با توجه به نحوه تولید بالا است، اما افزایش قیمت نوبرانه ها به خصوص گوجه سبز در مقطع کنونی به سه عامل گرانی تولید، سرمازدگی و سودجویی دلالان نیز مرتبط است .
تولید محصولات کشاورزی نیازمند یارانه و تسهیلات کم بهره است تا شاهد افزایش نرخ میوه های نوبرانه همچون گوجه سبز در کشور نباشیم.

مرتبط با این خبر

  • پی نوشت