گل یا پوچ پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

راز فلامینگوها

یافته ها نشان می دهد كه فعالیت عضلانی این پرندگان ، زمان ایستادن بر روی یك پا ، بسیار ناچیز است و كمتر انرژی صرف میكنند.

1396/05/03
|
16:13
|

فلامینگو ها چطور روی یك پا می ایستن و تعادلشون رو حفظ میكنن؟
فلامینگوها یكی از شناخته شده ترین پرندگان جهانند. آنها به دلیل رنگ پرهایشان مشهورند. فلامینگوها در دریاچه های كم عمق، باتلاق ها و جزایر شنی آفریقا، آسیا، اروپا و آمریكا زندگی می كنند.
روی یك پا ایستادن و خوابیدن از مشخصه های فلامینگو هاست ، اما كشف علت آن یك سوال قدیمی ست.
یافته ها نشان می دهد كه فعالیت عضلانی این پرندگان ، زمان ایستادن بر روی یك پا ، بسیار ناچیز است و كمتر انرژی صرف میكنند.
نحوه ی قرار گرفتن پایشان به گونه ایست كه زانوهایشان كمی به سمت داخل بدنشان خم شده و در این حالت كمترین فشار به عضلات پا یشان وارد می شود.
محققان متوجه شدند كه حتی می‌توان كاری كرد كه فلامینگوهای مرده هم بدون نیاز به تكیه گاه خارجی روی یك پا بمانند، پدیده‌ای كه ان را به عنوان "مكانیزم ایستادن گرانشی منفعل" توصیف كردند.
فلامینگو ها بیشتر زمانی كه هیچ نوع حركتی ندارند و یا خواب اند روی یك پا می ایستند و چنانچه بخواهند ماهی بگیرند یا خود را تمیز كنند ، از دو پا استفاده می كنند.

دسترسی سریع
گل یا پوچ