گل یا پوچ پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

هوش مصنوعی خطری برای بشریت

ایلان ماسك: هوش مصنوعی بزرگ ترین خطر برای تمدن بشری است.

1396/04/31
|
08:34
|

ایلان ماسك مدیرعامل تسلا كه برای حضور در نشست انجمن دولت های ملی حاضر شده بود، در حاشیه این نشست گفت: هوش مصنوعی بزرگ ترین خطری است كه ما به عنوان تمدن بشری با آن روبرو هستیم و به همین خاطر خواستار مداخله سریع و قاطعانه دولت برای نظارت بر روند توسعه این تكنولوژی هستم.
او ادامه داد: من در قلمرو هوش مصنوعی به پیشرفته ترین شكل این تكنولوژی دسترسی دارم و معتقدم كه مردم باید واقعا نگران آن باشند.
البته اولین باری نیست كه این كارآفرین نابغه نسبت به خطرات هوش مصنوعی هشدار می دهد اما تابحال پیش نیامده بود كه او تا این اندازه قاطعانه خواستار مداخله دولت در این زمینه شود.
به گزارش دیجیاتو ماسك در صحبت هایش اشاره كرد:
هوش مصنوعی موضوعی نادر است و ما باید در زمینه قانون گذاری برای آن فعال عمل كنیم نه واكنشی. زیرا زمانی كه رویكری واكنشی داشته باشیم، دیگر خیلی دیر شده .
وی در ادامه اشاره ای هم به تفاوت قانونگذاری برای هوش مصنوعی و دیگر حوزه ها داشت و اعلام نمود:
هوش مصنوعی خطری بنیادین برای تمدن بشری است؛ خطری كه هیچگاه از ناحیه تصادفات رانندگی، سوانح پروازی، داروهای اشتباه یا غذاهای مسموم متوجه انسان نبوده.
ماسك خاطرنشان كرد كه قانونگذاری از جانب دولت نقشی كلیدی دارد زیرا شركت ها هم اكنون به شدت تحت فشار هستند تا نوعی هوش مصنوعی پیشرفته را توسعه دهند زیرا در غیر ازین صورت از بازار حذف خواهند شد.
ماسك به شدت نگران هوش مصنوعی درون شبكه ای است
اما عمده نگرانی این نابغه به هوش مصنوعی درون شبكه ای باز می گردد كه می تواند در جهت آسیب رساندن به انسان به كار گرفته شود. او در این باره گفت: این نوع هوش مصنوعی می تواند با انتشار خبرهای كاذب و نفوذ به اكانت های ایمیلی و دستكاری اطلاعات، جنگی را آغاز كند چراكه قدرت قلم از شمشیر بیشتر است.

دسترسی سریع
گل یا پوچ