گل یا پوچ پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

جونو چه چیزهایی از مشتری یافته است؟

فضا

1396/04/27
|
08:31
|

كاوشگر جونو كه متعلق به ناسا ست ، برای تحقیقات پیرامون سیاره ی مشتری به فضا پرتاب شده است.
جونو(Juno) در تاریخ چهارم ژوییه 2016 وارد مدار بزرگترین سیاره ی منظومه ی شمسی شده .
این كاوشگر در سال 2011 به فضا پرتاب و پس از پنج سال سفر و پیمودن نزدیك به 3 میلیارد كیلومتر به مشتری رسیده است.
حال اولین دستاوردهای این سفینه به دست ناسا رسیده و نشان از وجود میدان مغناطیسی بسیار قوی در هسته ی این سیاره میدهد.
یافته ها همچنین خبر از وجود ابری از گاز به طول 5000 كیلومتر در اطراف مشتری میدهد.
دانشمندان بر این باورند كه مشتری بسیار پیچیده تر و اسرار آمیز تر از تصورات پیشین است و می بایست تحقیقات زیادی درباره اش انجام گیرد.

دسترسی سریع
گل یا پوچ