گل یا پوچ پنج شنبه ها از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه

كلان جرم

كشف فضایی جدید

1396/03/30
|
09:41

كشف یك جسم جدید در نزدیكی سیاه چاله های بسیار بزرگ یا به اصلاح علمی " كلان جرم "
این موضوع احتمال ادغام كهكشان ها را قوت می بخشد.
سیاه چاله های كلان جرم ، بزرگترین نوع سیاه‌چاله در كهكشان‌هاست كه گمان می‌رود در مركز تقریباً همه كهكشان‌ها من‌جمله كهكشان راه شیری نیز یافت می شود. این سیاه‌چاله‌ها پر جرم‌ترین نوع سیاه‌چاله‌ها هستند و گرانش بسیار زیادی دارند كه در جهان بی نظیر است.
حال طبق اخبار به چاپ رسیده در ساینس دیلی ، محققان در حین بررسی یكی از این سیاه چاله ها با استفاده از تكنولوژی های جدید ، جسمی سفید را در مركز آن دیدند كه تا كنون در هیچ عكسی دیده نشده است.
محققان اظهار داشتند كه شاید دلیل تشكیل این جسم در نزدیكی هسته ی سیاه چاله های كلان ، ادغام دو كهكشان و انفجار عظیم در اثر این برخورد است.

دسترسی سریع
گل یا پوچ