اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه) بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)

امام علی(ع) : سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است.

کم گوی و گزیده گوی چون در تا زاندک تو جهان شود پر

1395/03/03
|
16:15

حضرت محمد(ص) میفرمایند:
هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید سخن خیر بگوید یا سکوت نماید.

اینجا شب نیست بامداد سه شنبه با حضور دکتر صمایی زاده و دکتر الهامی با اجرای بهروز رضوی نژاد با مو ضوع آداب سخن گفتن

دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)