اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه) بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)

راست گویی در اینجا شب نیست رادیو جوان

اینجا شب نیست این هفته بامداد سشنبه ها با موضوع راست گویی و فواید آن تقدیم حضور شما مخاطبان عزیز می گردد.

1395/06/21
|
16:56

کارشناسان این هفته عبارتند از آقایان دکتر الهامی،دکتر صالحپور و علیرضا حسنی خلیلی.

دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)