صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

اینجا شب نیست این هفته بامداد سشنبه ها با موضوع راست گویی و فواید آن تقدیم حضور شما مخاطبان عزیز می گردد.

کارشناسان این هفته عبارتند از آقایان دکتر الهامی،دکتر صالحپور و علیرضا حسنی خلیلی.

مرتبط با این خبر

  • رازی برای بقا

  • استخدام به شرط فداکاری

  • کم‌لطفی زندگی ماشینی به روزی حلال

  • اینجا شب نیست(شناسه)

  • رزق و روزی حلال در اینجا شب نیست

  • دوستی و رفاقت در اینجا شب نیست

  • استقامت در زندگی

  • نگاهی به بخشش و کرامت از دیدگاه دینی,ادبی و اجتماعی

  • امام علی(ع) : سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است.

  • مهربانی و نیکی کردن