اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه) بامداد سه شنبه از ساعت 24:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو جوان

اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)

رزق و روزی حلال در اینجا شب نیست

اینجا شب نیست بامداد سشنبه این هفته به موضوع کسب و کار و روزی حلال و تاثیر آن بر زندگی می پردازد.

1395/06/14
|
16:42

اینجا شب نیست بامداد سشنبه این هفته با اجرای سعید خورسندی و کارشناسی آقایان دکتر صالحپور و دکتر الهامی همراه شما مخاطبان گرامی می باشد.

دسترسی سریع
اینجا شب نیست (بامداد سه شنبه)