صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

برای حفظ و حراست از حرمت و ارزش و استحکام خانواده های ایرانی جای چه برنامه ها و سیاستهایی خالی است؟ این پرسش "برنامه فصل اول" 18تیرماه بود که اسماعیلی کارشناس برنامه به آن پاسخ داد.مارا در آرشیو دنبال کنید.

به گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛برای حفظ و حراست از حرمت و ارزش و استحکام خانواده های ایرانی جای چه برنامه ها و سیاستهایی خالی است؟ این پرسش "برنامه فصل اول" 18تیرماه بود که اسماعیلی کارشناس برنامه به آن پاسخ داد.

تربیت فرزند و کارآمد کردن اعضای خانواده بهترین خدمتی است که خانواده به جامعه ارائه می دهد. خانواده به فرزند می‌آموزد که چگونه ارتباط برقرار کند، هماهنگی کند، تأثیر بگذارد و تأثیر بپذیرد. خانواده به فرزند می‌آموزد که چگونه ارتباط برقرار کرده و در ضمن آن، ارزشها و میراث فرهنگی و اجتماعی را به نسل آینده منتقل کند.

خانواده، حلقه واسط فرد و جامعه تلقی می شود و نقش اساسی و بی بدیلی در پیوند فرد و جامعه دارد. توجه به نقش مهم و کارآمد خانواده در هستی اجتماعی و تربیت فرهنگی، سیاستگذاران و برنامه ریزان را موظف کرده است تا کلیه اقداماتشان را بر محور ارتقای سطح سلامت و استحکام خانواده قرار دهند.

اتخاذ سیاستهای واقع گرایانه و بهینه، در شرایط بحرانی خانواده در دنیای امروز و طراحی برنامههای مناسب جهت اجرای سیاستهای مصوب، یک نیاز و ضرورت اساسی است.

سیاست اجتماعی،اصطلاحی است برای توضیح اقداماتی که به رشد بهینة زندگی انسانها کمک میکند و نیز مفهومی برای پژوهشگران این حوزه است تا مطالعات علمی خود را حول این اقدامات سامان دهند.

این نوع تعریف از سیاست اجتماعی، هم بعد آموزشی و هم وجه کلان و کاربردی آن را مد نظر دارد. در برخی تعاریف از سیاست اجتماعی، این واژه معطوف به برنامههای اجرائی مربوط به رفاه اجتماعی بوده است؛ اما با توجه به تعاریف مختلف از رفاه و سیاست اجتماعی و نیز با عنایت به ماهیت این مفاهیم که به شدت در امتزاج با یکدیگر است؛ این ایده، گرچه بخشی از واقعیت است اما تمامی آن نیست.

انتهای پیام/

مرتبط با این خبر

  • «فصل اول» 19 آذر و تقویت فرهنگ پژوهش

  • زنگ مهارت در کدام مدارس زده شد؟

  • «فصل اول»

  • «فصل اول»

  • «فصل اول»

  • نخبه هایی که از آنها بی خبریم

  • حرفِ "ایجاد فناوری در مدارس" فقط حرف است؟

  • «فصل اول»

  • «فصل اول»

  • «فصل اول»