صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می‌شود و هر نوع سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی است

امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می‌شود و هر نوع سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در بخش نیروی انسانی و توسعه‌ی منابع این نیروست.

نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه‌ی ایمان به کرامت و ارزش والای انسان یکی از راه‌های تامین قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز همبستگی ملی را استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته‌ی بشری و تلاش در پیشبرد آنها می‌داند.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی براساس قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان متولی و مجری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کوتاه مدت در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات است. این سازمان که فراگیرترین دستگاه آموزشی کشور در این زمینه است می‌کوشد در حیطه‌ی وظایف خود دستیابی به هدف‌های تعیین شده در قانون اساسی را ممکن سازد و تا رفع نیاز بازار کار، فعالیت‌های خود را توسعه دهد و در عین حال بر جنبه‌ی کیفی آن نیز تاکید داشته، سعی می‌کند مهارت شاغلان را با فناوری روز همگام سازد.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور جمهوری اسلامی ایران با ایجاد زمینه‌های لازم برای تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان مستعد و علاقه‌مند به حرفه‌‌آموزی، بازآموزی، ارتقای مهارت شغلی در سطوح مختلف مهارتی، تربیت مدیران و سرپرستان، تربیت مربیان متخصص و ورزیده از طریق ایجاد مراکز فنی و حرفه‌ای ویژه‌ی برادران و خواهران، مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های ویژه، مرکز تربیت مربی، مراکز جوار کارخانجات فعالیت می‌کند.

مرتبط با این خبر

  • نفعی که به خودمان می رسد

  • بی مهری‌ها پای اسلام نوشته نشود

  • «فصل اول»

  • «فصل اول» و عفاف و حجاب

  • جای خالی سیاست حفظ خانواده

  • مسئولیت پذیری ژن خوب نمی خواهد

  • مشارکت و مسئولیت‌پذیری کودکان در خانواده

  • برند مسئولیت پذیری

  • حقوق شهروندی داشتیم وقتی این حق مد نبود

  • فصل اول