صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

شنبه 9 دی 96 «فصل اولُ» با موضوع هفتگی محورهای حقوق شهروندی و موضوع اختصاصی عدالت اجتماعی بشنوید.

در هر جامعه‌ی بشری با توجه به نیازها و بازخوردها و خورندهای اجتماعی مفهوم مهمی مورد توجه افراد جامعه قرار می‌گیره به نام «عدالت اجتماعی». برای رسیدن به نقطه‌ی آرامش در این مقوله نیازمند آگاهی و تسلط به مفاهیم و درک مشترک هستیم. در جامعه‌ی ما ممکنه سوال‌های گوناکونی مطرح بشه.

با توجه به نوع دیگاه حکومتی و دولتی در کشور ما و با در نظر گرفتن ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران، در جامعه‌ی ما عدالت اجتماعی چه جایگاه و تعریفی داره؟ برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب از رعایت عدالت در جامعه و رعایت حقوق شهروندی چه زیرساخت‌هایی مورد توجه قرار گرفته؟ به چه زیرساخت‌هایی باید توجه بیشتری بشه و چطور می‌تونیم بستر مناسب‌تری برای آینده ایجاد کنیم؟ در بحث حقوق شهروندی و به دنبال اون بحث عدالت اجتماعی چه سازمان‌ها یا نهادهایی وظیفه برنامه ریزی و اجرا رو دارن؟ آیا مردم هم می‌تونن در این راستا همکاری و مشارکت داشته باشن؟ چطور و از چه طریق؟ چه موانعی می‌تونه سد راه اجرای عدالت در جامعه و باعث پایمال شدن حقوق شهروندی بشه؟ دولت برای مقابله با این موانع چه تدابیریُ در نظر گرفته؟
در این قسمت از «فصل اول» سعی می‌شه با برقراری ارتباط مستقیم با مسئولان به پاسخ‌های راهبری و کاربردی نزدیک بشیم.
«فصل اولُ» می‌تونید هر روز هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 13:30 از رادیو جوان بشنوید.

گوینده برنامه: راضیه هاشمی
تهیه کننده: علی نوبخت

مرتبط با این خبر

  • «فصل اول» و عفاف و حجاب

  • جای خالی سیاست حفظ خانواده

  • مسئولیت پذیری ژن خوب نمی خواهد

  • مشارکت و مسئولیت‌پذیری کودکان در خانواده

  • برند مسئولیت پذیری

  • حقوق شهروندی داشتیم وقتی این حق مد نبود

  • فصل اول

  • فصل اول 10 تیر 97

  • ایمنی در محل کار

  • اختلاف بین کارگر و کارفرما