صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30 دقیقه

نیمه اردیبهشت سال 1383 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد به نام قانون جامع حمایت از حقوق معلولان. که بندهای آن خیلی امیدوارکننده بود برای معلولان کشور اما متاسفانه اجرایی نشد. برنامه فصل اول 22 آذر ماه به این موضوع پرداخته است.

گاهی پیش می آید که بنا به اتفاق و حادثه ای اعضای ما دچار محدودیت و کاراییش مختل می شود این زمان بهترین زمانی است که ما حال معلولان را از نزدیک لمس کنیم. سختیها و محدودیتهای آنها را در استفاده از امکانات شهری درک کنیم. و یادمان بیاید که برای معلولان کشور قانونی وضع شد مبنی بر حمایت از حقوق معلولان کشور. این پرسش جایگاهی برای طرح پیدا می کند که سرنوشت این قانون به کجا رسید آیا اجرایی شد یا خیر. برنامه فصل اول 22 آذرماه به این بهانه با آقای همایون هاشمی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک ویژه حمایت از حقوق افراد معلول صحبت می کند.

مرتبط با این خبر

  • «فصل اول»

  • «فصل اول» و عفاف و حجاب

  • جای خالی سیاست حفظ خانواده

  • مسئولیت پذیری ژن خوب نمی خواهد

  • مشارکت و مسئولیت‌پذیری کودکان در خانواده

  • برند مسئولیت پذیری

  • حقوق شهروندی داشتیم وقتی این حق مد نبود

  • فصل اول

  • فصل اول 10 تیر 97

  • ایمنی در محل کار