صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 55 دقیقه

شما چقدر طرف مقابلتون رو میشناسید؟

جوانان امروز برای رسیدن به تفاهم و هموار شدن مراحل ازدواج راه دشواری در پیش روی خود میبینند. بعضی از جوانان معتقدند که طرفین به یکدیگر اعتماد ندارند! توقعات چقدر در این مهم نقش دارد؟ برنامه دایره پنجشنبه به این موضوع رسیدگی میکند. پنجشنبه ساعت 11:30 روی موج جوان منتظر شما هستیم.

مرتبط با این خبر

  • حباب ولخرجیِ اولِ زندگی

  • دایره روابط مجازی در دایره رادیو جوان

  • با یک پیام شروع شد

  • داننده‌ها کارد و پنیر نیستند!

  • ترک سد ازدواج با چکش دایره

  • موانع و ازدواج جوانان بخش دوم

  • معادله مجهول هفت خوان ازدواج

  • دایره از گستردگی دایره نفوذ عاشورا می‌گوید

  • مریخی‌ها و زمینی‌ها آبشان از یک جوی نمی‌رود

  • خانواده یا همسر مسئله این است!