صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 55 دقیقه

شما چقدر طرف مقابلتون رو میشناسید؟

جوانان امروز برای رسیدن به تفاهم و هموار شدن مراحل ازدواج راه دشواری در پیش روی خود میبینند. بعضی از جوانان معتقدند که طرفین به یکدیگر اعتماد ندارند! توقعات چقدر در این مهم نقش دارد؟ برنامه دایره پنجشنبه به این موضوع رسیدگی میکند. پنجشنبه ساعت 11:30 روی موج جوان منتظر شما هستیم.

مرتبط با این خبر

  • دایره 13/4/1396

  • دایره

  • دایره

  • دایره

  • دایره

  • دایره

  • چالش این هفته ی دایره: تاثیر فضای سایبر بر روابط زن و شوهر (قسمت دوم)

  • چالش این هفته دایره : تاثیر فضای مجازی بر روابط زن و شوهر

  • فضای مجازی و روابط زوجین!

  • تاثیر فضای مجازی بر خانواده