صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 55 دقیقه

زوج های جوان و کانال های اینترنتی

فضای مجازی یکی از زمینه های مهم بروز نا هنجاری در خانواده هاست، محتویات فضای مجازی و خدمات ارائه شده در فضای مجازی موجب شده تا کاربران با تاثیرپذیری از جنبه های منفی آن انتظارات خود از جنبه های مختلف زندگی را بر خلاف واقعیت های موجود در فضای حقیقی تعریف کنند و همین امر تا حد زیادی زندگی واقعی کاربران را تحت تاثیر قرار می دهد و تبعات بسیار زیانباری برای زوج ها، کودکان، نوجوانان و جوانان خواهد داشت.
25 آذر زوج های جوان به استودیوی شماره یک شبکه جوان می آیند تا در حضور دکتر مهدی اسماعیل تبار به بررسی تاثیرات شبکه ها و کانال های مجازی بر روابط خودشان بپردازند.

مرتبط با این خبر

  • دایره 13/4/1396

  • دایره

  • دایره

  • دایره

  • دایره

  • دایره

  • چالش این هفته ی دایره: تاثیر فضای سایبر بر روابط زن و شوهر (قسمت دوم)

  • چالش این هفته دایره : تاثیر فضای مجازی بر روابط زن و شوهر

  • فضای مجازی و روابط زوجین!

  • زوج های جوان و معضلی به نام عدم شناخت متقابل!