دایره پنج شنبه ها از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

موانع ازدواج موانع و ازدواج جوانان بخش دوم

جلوگیری از ترک خوردن سقف مشترک در زندگی زوج های جوان

1396/07/23
|
08:29

ازدواج کوهی است که خیلی از جوانان برای رسیدن به قله آن تلاش می کنند . اما در راه رسیدن به این قله شیرین گاه و بی گاه از روی غفلت و مدیریت ناصحیح سنگ هایی پیش پای شان می افتد که خوشی های آن را تبدیل به ناخوشی تلخ میکند.
اکثر جوانانی که با هزاران امید و آرزو برای ساختن سقف مشترک تلاش میکنند تا سنگ بنای این زندگی را با مهر و محبت بچینند در این مسیر پرپیچ و خم گیر می کنند و نمی توانند به سلامت به سر منزل مقصود زندگی برسند . شاید حرف دل مشترک بسیاری از این زوج های جوان که در ابتدای مسیر زندگی به چراغ زرد یا گاها قرمز برخورد کرده اند، کاهی از مشکل است که به علت ندانستن و مدیریت غلط در زندگی تبدیل به کوهی شده اند که راهی جز تخریب سقف مشترک نمیبینند و عطای زندگی را به لقای تلخ آن می بخشند.
از همین رو همکاران ما در برنامه دایره رادیو جوان برآن شدند و روز پنجشنبه بیستم مهرماه به بررسی کشتی به گل نشسته خیلی از زندگی های زوج های جوان پرداختند تا با شناسایی ریشه های مشکل راه را برای سایر زوج هایی که ممکن است در این دریای پرطلاطم به صخره بخورند رو هموار کنند .

"دایره" هر پنج شنبه به تهیه کنندگی مجتبی حسنی ساعت 12:30 از شبکه رادیویی جوان پخش می شود.


دسترسی سریع
دایره