صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 40 دقیقه

از 18 تا 22 دی محله من وما رو با موضوع هفتگی مهارتهای دوری از تنش در زندگی و شنبه 10/18 با موضوع اختصاصی دوری از تحقیر و سرزنش همسر بشنوید...

محاله تو یه خونه کسی درگیری و تنش ایجاد کنه و خودش از آسیبهای این ماجرا بی بهره بمونه! در واقع این مقوله مثل انرژی و نیروی مثبت و منفی میمونه که تبعاتش گریبون گیر خود ما هم میشه.بعضی ها از روی ناآگاهی ، بعضی ها به خاطر تسلط احساسات زودگذر و حتی بعضیها به خاطر ضعیف النفس بودن و احساس حقارت ، میرن سراغ سرزنش و تحقیر همسر و میشن عامل اصلی تنش و خدای نکرده جدایی آینده!...بعضی وقتا لازمه دوباره شرایط رو بررسی کنیم و با کسب مهارتهای لازم، به حفظ آرامش و بنیان زندگی مشترکمون کمک کنیم. تو این قسمت از برنامه محله من وما قراره در مورد همین مهارتها و روشهای دوری از تنش تو خانواده صحبت کنیم. گوینده: خانم صدیقه مرادی کارشناس: آقای دکتر ابوالفضل شعبان پور

مرتبط با این خبر

  • محله من وما 10 اسفند 95

  • محله من وما 8 اسفند 95

  • محله من وما 7 اسفند 95

  • محله من وما 2 اسفند 95

  • محله من وما 26 بهمن 95

  • محله من وما دوشنبه 25 بهمن

  • محله من وما 24 بهمن 95

  • محله من وما 23 بهمن 95

  • محله من وما 19 بهمن 95

  • محله من وما 18 بهمن 95