از ساعت به مدت

ظاهر زیبا ساعت ها جلوی آینه

یکی از دغدغه های نه چندان فرعی جوانان ظاهری آراسته داشتن است.اینکه جوانان این است که دقایق زیادی را جلوی آینه صرف آراستن خود می کنند و هزینه قابل تاملی از پول و وقت خود را صرف این کار می کنند. "موج جوانی" امروز به این موضوع پرداخته.

1397/06/06
|
17:35

به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛ یکی از دغدغه های نه چندان فرعی جوانان ظاهری آراسته داشتن است. یکی از اشتراکات جوانان این است که دقایق زیادی را جلوی آینه صرف آراستن خود می کنند و هزینه قابل تاملی از پول و وقت خود را صرف این کار می کنند. "موج جوانی" امروز به این موضوع پرداخته.

گرایش به زیبایی و زیباآفرینی امری فطری در درون انسان و خدای یکتا که زیباست، این زیبایی را در سرشت انسان ملحوظ و پنهان نموده است، تا به تناسب روحی که از روح زیبای خویش در کالبَد انسان دمیده است، انسان را به سوی ذات زیبای خود سیر دهد و از انسان موجودی زیبا آفرین سازد.

هگل در لزوم حسّ زیباشناسی در روح و تفکر انسان می‌گوید:«فیلسوف بایستی همان اندازه شادابی زیباشناسی را دارا باشد که هنرمند و شاعر.زیبایی از مفاهیم مبهم و ناشناخته نیست؛ همه زیبایی را می‌شناسند و به نوعی تفسیر می‌کنند.انسان‌ها زیبایی را از مفاهیم نسبی می‌دانند. شاید کم‌تر مفهومی باشد که مانند زیبایی مورد نزاع واقع شود. در چینش اشیا و آراستن و پیراستن آن‌ها، همه بر سر زیبایی اختلاف ایجاد می‌کنند و هر کس ایده و نظر خود را زیبا می‌شمرد و بر اساس همین نظرات است که به تعداد انسان‌ها، ایده‌ها و سلیقه‌ها بروز می‌کند و ما از آن به اختلاف سلیقه تعبیر می‌کنیم.


انتهای پیام/

دسترسی سریع
موج جوونی