نبض شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:30 به مدت 15 دقیقه

نكات مهم در پیشگیری و كنترل فردی كرونا در برنامه نبض دوشنبه نوزدهم اسفند درباره نكات مهم در پیشگیری و كنترل فردی كرونا صحبت شد

خود مراقبتی فردی و اجتماعی مهمترین اصل برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های ویروسی از جمله كرونا ویروس است كه در این روزها باید اهمیت ویژه ای از نگاه بهداشتی به آن داد.

1398/12/20
|
10:36

خود مراقبتی به فعالیت‌هایی گفته می شود كه افراد برای مراقبت از خود یا خانواده برای حفظ سلامت و پیش‌گیری از ابتلا به بیماری‌ها انجام می‌دهند زیرا خود مراقبتی ستون سلامت انسان را تشكیل می دهد.
درخود مراقبتی درسطح فردی باید با بهره گیری از دانش، تونایی و مهارت، نسبت به مراقبت ازخودهنگام بیماری یا پیش از بیماری اقدام كرد.
در خود مراقبتی گروهی، افراد از طریق تشكیل گروه‌ های همسان و مشاركت در خود مراقبتی مانند آموزش در فضای مجازی از مزایای خود مراقبتی بهره مند می‌شوند.
سلامت شاخص پایه دردستیابی به توسعه پایدار است كه با خود مراقبتی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی حاصل می شود به همین دلیل كارشناسان حوزه بهداشت و درمان تاكید بررفتارهای سلامت محور بسط دهنده دایره كیفیت زیستی دارند.
خودمراقبتی رفتاری داوطلبانه و آموخته شده است و حق و مسئولیتی همگانی محسوب می‌شود كه افراد برای حفظ سلامت خود، خانواده و نزدیكان خود انجام می‌دهند.
یكی از مهمترین مسائل درزمینه تضمین سلامت جامعه، توانمندسازی اجتماع محور و ارائه آموزش‌های لازم در زمینه خودمراقبتی است ودرواقع باید خودمراقبتی را یكی از قطعات مهم تضمین كننده سلامت جامعه دانست.
خودمراقبتی فعالیتی است كه مردم برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می‌دهند، اما گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان و جامعه پیرامونی هم گسترش پیدا می‌كند.

دسترسی سریع
نبض