نبض شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:30 به مدت 15 دقیقه

اثر بیماری های ژنتیكی بر سلامت چشم در برنامه نبض سه شنبه هفدهم دی درباره اثر بیماری‌های ژنتیكی بر سلامت چشم و معرفی رشته اورتوگناتیك صحبت شد

روش‌های درمانی نوینی در عرصه علوم چشم پزشكی در دنیا مطرح است كه بسیاری از آنها مانند دارودرمانی، سلول درمانی و اخیرا ژن درمانی درخصوص یك نوع بیماری خاص ژنتیكی به نتیجه رسیده

1398/11/01
|
08:59

جامعه چشم پزشكی ایران از نظر سطح دانش و تخصص در ارائه خدمات پیشرفته درمانی اعم از پیوند قرنیه، قوز قرنیه، جراحی‌های مرتبط با آب سیاه و آب مروارید و رفع عیوب انكساری همتراز كشورهای پیشرفته دنیا است و در زمینه سلول درمانی نیز به پیشرفت‌های چشمگیری در درمان بیماری‌های قرنیه دست یافته است.
علاوه بر این طراحی و تولید داخلی پروتزهای داخل قرنیه و همچنین قرنیه مصنوعی از دیگر دستاوردهایی است كه می توان در عرصه بین المللی به آنها بالید كه هرچند در زمینه تجهیزات مدرن با كمبودهایی مواجهیم اما در صورت فراهم كردن زیرساخت‌های تحقیقاتی می‌توانیم به پشتوانه دانش داخلی به نوآوری های دیگری نیز در این حوزه دست یابیم.
ژن درمانی؛ روشی است كه برای درمان بیماری‌های ژنتیكی چشمی به تازگی پا در عرصه چشم پزشكی دنیا گذاشته است. بیماری های ژنتیكی به این صورت هستند كه برخی پروتئین ها در اثر اختلالی كه در جرم‌های آنها به وجود آمده، شكل طبیعی خود را از دست می‌دهند، درپی برهم خوردن ساختار طبیعی پروتئین‌ها، عملكرد آنها نیز ازحالت طبیعی خارج می‌شود.
در این روش ژن سالم، وارد ژنوم یك ویروس شده سپس به همراه ویروس وارد چشم می شود؛ ویروس باعث ایجاد عفونت در چشم می شود و همراه با این عفونت ژن موردنظر وارد سلول های طبیعی شده و سبب تولید پروتئین طبیعی در سلول ها می شود.

دسترسی سریع
نبض