نبض هر روز از ساعت 17:00 به مدت 15 دقیقه

در دسترس بودن مواد و اعتیاد در برنامه نبض پنجشنبه شانزدهم اسفند درباره در دسترس بودن مواد و اعتیاد صحبت شد

بخش مهمی از گسترش بحران اعتیاد در جامعه ما به خاطر در دسترس بودن مواد مخدر است.

1397/12/20
|
19:27

آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی بویژه از طریق ‏رسانه‌های همگانی که مردم تاثیرپذیری فراوانی نسبت به سایر نهادها دارند، ضرورتی انکارناپذیر در جهت پیشگیری از ‏اعتیاد افراد جامعه است.‏عدم حمایت درست خانواده، مدرسه و ‏جامعه از نوجوانان و جوانان، پاسخ‌نگرفتن نیازهای دوران نوجوانی، نبود امید و معنا در زندگی افراد جامعه، در ‏دسترس‌بودن مواد مخدر، فشارهای تحصیلی، بیکاری، در نظر گرفته نشدن اطلاعات و مواد آموزشی متناسب با نیازهای ‏دوره نوجوانی در دروس مدرسه از جمله مواردی است که زمینه را برای شروع و تجربه مصرف مواد مخدر صنعتی و ‏داروهای روانگردان ایجاد می‌کند.اگرچه عرضه رو به گسترش مواد مخدر در اشکال مختلف و فریبنده نقش مهمی در گسترش شمار معتادان دارد، ‏اما مهم‌ترین عامل افزایش آمار اعتیاد، شرایط زمینه‌ای فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و روانی است که باعث افزایش ‏تقاضا برای مصرف شده است.‏همواره کودکان نیاز به خانواده‌ سالم دارند، و برای مبارزه با معضل اعتیاد، در اولین گام ‏والدین باید دانش و آگاهی‌های لازم در مورد اعتیاد و علت گرایش کودکان و نوجوانان به این مسئله را کسب کنند، ‏این آگاهی‌ها را می‌توان از راه‌های مختلف بویژه رسانه ها کسب کرد.‏

دسترسی سریع
نبض