صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت شنبه تا چهارشنبه 17:45 پنج شنبه و جمعه 20:30 به مدت 10 دقیقه

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی (بیمارستان قلب شهید رجایی)یکی از بزرگترین بیمارستانهای قلب در آسیا به شمار می رود . این بیمارستان در سال 1353 با گنجایش 400 تخت افتتاح شده است .

در سال 1356 تعداد تختهای فعال در این بیمارستان به 366 تخت رسید. توضیح اینکه : در این سال بخش خصوصی به 4 بخش خصوصی زنان و مردان تفکیک شده و گنجایش بخش ICU و CCU بزرگسالان به 24 تخت رسید .
طی سالهای 1359 تا 1365 تغییرات کیفی بیمارستان به این شرح بوده است : اضافه شدن بخشهای اورژانس ، پزشکی هسته ای ، آزمایشگاه تحقیقات ، آزمایشگاه تحقیقات تجربی ، اکوکاردیوگرافی ،دندانپزشکی. همچنین تعداد تختهای بیمارستان به حداکثر ظرفیت پیش بینی شده خود یعنی 400 تخت رسید ودرسال 1365 بخش انقلاب با 16 تخت ( در زمان جنگ به دلیل مصدومین شیمیایی و مجروحین جنگی ) فعالیت خود را آغاز نمود .
در سال 1370 بخش آنژیو گرافی بیمارستان با انجام آنژیوپلاستی گسترش قابل ملاحظه ای یافت و تا سال 1371 تعداد تختهای فعال بیمارستان تدریجاٌ به 450 تخت رسید . در ضمن بخش اورژانس بیمارستان در این سال از 10 تخت به 21 تخت با تجهیزات بخش CCU فعالیت خود را گسترش داد و در نیمه دوم سال تعداد اتاقهای عمل بیمارستان از 4 اتاق به 6 اتاق عمل افزایش یافت .
در سال 1372و1373 با افتتاح بخش Post CCU مردان با ظرفیت 33 تخت و بخش CCU B بزرگسال با 12 تخت ، ICU B بزرگسال با 12 تخت و ICU جراحی قلب کودکان با 12 تخت که در حقیقت با این تغییرات بیمارستان دارای دو بخش CCU بزرگسال و سه بخش ICU بزرگسال و یک بخش ICU جراحی کودکان گردید ، تعداد تختهای بیمارستان به 508 تخت رسید . و همچنین بخش رادیولوژی فعالیت سونوگرافی و بخش اکوکاردیوگرافی فعالیت اکو از طریق مری( TEE) را به مجموعه خدمات خود افزودند
در سال 1375 با افتتاح بخش CCU C بزرگسال با ظرفیت 12 تخت و تغییرات تدریجی ، تعداد تختهای فعال بیمارستان به 544 تخت رسید و تعداد اتاقهای عمل از 6 اتاق به 11 اتاق افزایش یافت . همچنین بخش CCU کودکان به ICU طبی کودکان تبدیل شد .
در سال 1376 با افزودن تجهیزات به بخش خصوصی2 ،این بخش به CCU F تغییر داده شد.

مرتبط با این خبر

  • در برنامه نبض دوشنبه دوم مهر درباره درمان خونریزیهای گوارشی صحبت میکنیم

  • در برنامه نبض یکشنبه اول مهر درباره زانو درد صحبت میکنیم

  • در برنامه نبض شنبه سی و یکم شهریور درباره بیماریهای شایع در آغاز مدارس صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض سه شنبه بیست و هفتم شهریور درباره جراحی اصلاحی گوش صحبت شد

  • در برنامه نبض دوشنبه بیست و ششم شهریور درباره کم کاری تیروئید صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض جمعه بیست و سوم شهریور درباره ایدز و آمار ایدز صحبت شد

  • در برنامه نبض پنجشنبه بیست و دوم شهریور درباره همراهی خانواده ها در ترک اعتیاد صحبت میکنیم.

  • در برنامه نبض چهارشنبه بیست و یکم شهریور درباره عصب کشی دندان کودکان صحبت میکنیم

  • در برنامه نبض سه شنبه بیستم شهریور درباره درمان سردرد میگرنی با طب سوزنی صحبت میکنیم.

  • در برنامه مبض دوشنبه نوزدهم شهریور درباره گاستریت یا ورم معده صحبت میکنیم