صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25 دقیقه

انگلبرت کمپفر - سیاح آلمانی - در سفرنامه‌اش نوشته است که در دوره صفویه رابطه اقتصادی استان‌ها مثل رابطه اقتصادی کشورها در دوره ما بود یعنی استان‌ها کالاهایشان را به یکدیگر صادر می‌کردند

برنامه جاده ابریشم برای جمعه 24 دی 95
بنا به نوشته‌های انگلبرت کمپفر - سیاح آلمانی - در سفرنامه‌اش، تقسیمات استانی در نیمه دوم دوره صفویه محدودتر از امروز بود و در ایران، فقط 17 استان وجود داشت. به دلیل آنکه در آن روزگار راه‌ها و جاده‌ها مثل امروز نبود و توسعه چندانی نداشت رابطه اقتصادی استان‌ها مثل رابطه اقتصادی کشورها در دوره ما بود یعنی شهرها و استان‌ها کالاهایشان را به یکدیگر صادر می‌کردند و این وضع موجب رونق اقتصادی کشور می‌شد. در دوره ما ولی وضع فرق کرده است و دیگر صادرات کالا از استانی به استان دیگر معنا ندارد اما این نکته نباید مانع آن شود که ما به داشته‌های اقتصادی و ظرفیت‌های هر یک از استان‌ها بی آعتنا باشیم بلکه باید در سال جاری که سال اقتصادی، اقدام و عمل نامیده شده است به چنین نکاتی توجه کنیم تا بتوانیم درونزایی اقتصاد را بیشتر از پیش لحاظ کنیم و از این آزمون سربلند بیرون بیاییم
تهیه کننده: ابوالفضل پاشا
مجری: مجید عسگری
کارشناس: عطا بیات
گزارشگر: مجتبی پرآزین
صدابردار: سیدجعفر عالیقدر
مهمان‌های جوان: فاطمه تاجیک، نسترن میرزایی کیا، امیرحسین مشاری

مرتبط با این خبر

  • هنر معماری و اقتصاد مقاومتی

  • مشاغل دولتی و اقتصاد مقاومتی

  • ازدواج و اقتصاد مقاومتی

  • تولید کتاب و اقتصاد مقاومتی

  • تولید کتاب و اقتصاد مقاومتی

  • خلیج فارس و اقتصاد مقاومتی

  • اقدامات شهرداری و اقتصاد مقاومتی

  • محافظت از مرزها و اقتصاد مقاومتی

  • صنایع دستی و اقتصاد مقاومتی

  • جهانگردی و اقتصاد مقاومتی