دیدار پنج شنبه ها از ساعت 21:30 به مدت 25 دقیقه

علیرضا بدیع میهمان دیدار

دیدار هر هفته میزبان هنرمندان است در شبکه جوان

1395/02/28
|
17:30

دیدار برنامه است گفتگو محور پنجشنبه ها از شبکه جوان و این هفته علیرضا بدیع میهمان دیدار

دسترسی سریع
دیدار