دیدار پنج شنبه ها از ساعت 21:30 به مدت 25 دقیقه

دیدار

علی نفری خواننده جوان کشور در عرصه موسیقی پاپ به دیدار رادیو جوان می آید. دوستداران برنامه دیدار این هفته پنجشنبه می توانند راس ساعت ٢١/٣٠ شنونده برنامه دیدار باشند و بیشتر با بیوگرافی علی نفری خواننده موسیقی پاپ آشنا شوند.

1395/11/06
|
12:46

علی نفری خواننده جوان کشور در عرصه موسیقی پاپ به دیدار رادیو جوان می آید. دوستداران برنامه دیدار این هفته پنجشنبه می توانند راس ساعت ٢١/٣٠ شنونده برنامه دیدار باشند و بیشتر با بیوگرافی علی نفری خواننده موسیقی پاپ آشنا شوند. دیدار هر هـفته پنجشنبه از رادیو جوان

دسترسی سریع
دیدار