شیرین بیان جمعه ها از ساعت 15:00 به مدت 55 دقیقه

شیرین بیان پخش نخواهد شد

تغییرات در شیرین بیان

1395/01/31
|
10:32
|

در تاریخ های سوم و دهم اردیبهشت 95 شیرین بیان پخش نخواهد شد و اولین برنامه باتغییرات جدید از تاریخ 24 اردیبهشت با گویندگی ابوالفضل اینانلو از ساعت 19 تا 20 از رادیو جوان پخش میشود

دسترسی سریع
شیرین بیان