سینما هویت 5 شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

هالیوود و اقتصاد جهانی

در این برنامه درباره اهداف اقتصادی هالیوود در استثمار اقتصادی جهان سوم و بزرگ انگاری اقتصاد آمریکا و غرب در نظر مردم دیگر کشورهای جهان می پردازد

1395/01/15
|
17:43

در بحران اقتصادی امروز دنیا ،‌ هر کس به هر شیوه ای و با ارائه نظریاتی سعی در یافتن راه کار و گشایشی برای رهایی از این فاجعه جهانی دارد. ولی هالیوود که در این بحبوحه بیشتر به فکر جیب خود است، از خود چه ارائه داده است؟ فیلمهای اقتصادی کوچکترین حرکت هالیوود برای شرکت در ارائه راهکاری جهت حل بحران اقتصادی جهانی است .


دسترسی سریع
سینما هویت