سینما هویت 5 شنبه ها از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

سینما هویت (24 شهریور)

سینما هویت سلطه
و این هفته " 1395/06/24 " : فلسطین روی خط آتش هالیوود

1395/06/24
|
09:51

سینما هویت سلطه
و این هفته " 1395/06/24 " : فلسطین روی خط آتش هالیوود
بیان تاریخی از ورود یهود به دربار پادشاهان ایران و خشایارشاه و نقدی بر فیلم "یک شب با پادشاه "
تهیه کننده : علیرضا محمدنیا
گوینده : حسن خلقت دوست
کارشناس : سعید کریمی

دسترسی سریع
سینما هویت