صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه

تعطیلات


جناب بزرگ فامیلشون مرقوم کردن که
آهای معلم سرخانه ما انقدر لذت میبریم از این تعطیلی هایی که بین تعطیلات می افتد قشنگ میشود دو روز ماقبل و سه روز ما بعدش را یه کاسه کرد ویک هفته شیرین تعطیلی جور کرد .
دانشمندان دانشگاه گوادالاخارا....بتازگی کشف و ضبط کرده اند که این گونه تعطیلات بسیار فایده ها دارد. هم فواید برون ریز هم درون ریز از جمله بشمار : افزایش وزن ، استخوان ترکاندن، چتر شدن، عروسی رفتن و کلی چیزهای دیگر.. در انتهای مقاله شان هم این شعر را نوشته بودند که : دادار دودور ناقاره با کفش پاره پاره میریم شمس العماره ، طبق رو سر میذاریم عروسی براه میندازیم
ضمیمه: مدیونی اگر فکر کنی این شعر را از خودمان گفتیم اینرا دانشمندان دانشگاه گوادالاخارا گفته اند ..

مرتبط با این خبر

  • تکلیف بیست و هفتم شهریور

  • تکلیف بیست و چهارم شهریور

  • تکلیف بیست و سوم شهریور

  • تکلیف بیست و دوم شهریور

  • تکلیف بیستم شهریور

  • تکلیف هفدهم شهریور

  • تکلیف شانزدهم شهریور

  • دو قورت و نیمش هم درازه

  • تکلیف سیزدهم شهریور

  • تکلیف دهم شهریور