عبور از تاریخ شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:30 به مدت 15 دقیقه

رادیو جوان

عبور از تاریخ

عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد

تاریخ ایران باستان هر روز از رادیو جوان

1395/02/20
|
16:35

عبور از تاریخ را هر روز از رادیو جوان ساعت 12 پیگیری نمایید و همچنان تاریخ اشکانیان را از زبان خسرو معتضد پیگیری نمایید.

دسترسی سریع
عبور از تاریخ