صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:45 به مدت 10 دقیقه

نگاهی به شهر سازی ایران باستان در دوران ساسانیان در برنامه عبور از تاریخ از زبان خسرو معتضد.

عبور از تاریخ از شنبه تا چهازرشنبه از شبکه جوان ساعت 12

مرتبط با این خبر

  • نگاهی به جنگ های امپراطوران روم باستان با ایرانیان در زمان ساسانیان

  • مروری بر طبقات اجتماعی دوره ساسانیان در عبور از تاریخ

  • آداب و رسوم و غذاهای ایرانیان در دوره ساسانیان از عبور از تاریخ

  • نگاهی به پایتخت ایران در دوران ساسانیان در عبور از تاریخ

  • عصر درخشان امام علی (ع) هر روز در برنامه نگاهی به تاریخ

  • نگاهی به تاریخ

  • عبور از تاریخ و نگاهی به جنگ امپراطوری روم با اردشیر ساسانی

  • تاریخ دوره ساسانیان در رادیو جوان

  • مروری بر تاریخ ایران زمین همراه با خسرو معتضد

  • عبور از تاریخ همراه با خسرو معتضد