كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

"قصه ی پریا"

دنیای راز آلود پریان و اجنه

1396/01/26
|
14:35

در قصه های كهن هر ملت عناصری وجود دارند كه سیر داستانی آن را تغییر می دهند و بسیار هم درباره ی آن ها بحث شده.
پریان، دیوها و اجنه از عناصر اصلی قصه هایی ست كه سینه به سینه به ما منتقل شده اند و نمی توانیم جذابیت حضور آن ها را در این قصه ها انكار كنیم. كاوشگر در روز دوشنبه، بیست و هفتم فروردین ماه تصمیم دارد به دنیای رازآلود پریان و اجنه بپردازد.
كاوشگر برنامه ای علمی است كه شنبه تا پنجشنبه از ساعت نه تا ده صبح ازآنتن رادیو جوان پخش می شود.ین برنامه با حضور كاوشگران جوان سیاوش عقدایی, محسن رسولی, عبدالله مهر پیوند الوندی, نازنین علیدادیانی, عارفه موسوی, ونوس میراعلایی, حسین رضوی، علی اقدم و سعید مولایی به شما تقدیم می شود.

دسترسی سریع
كاوشگر