كاوشگر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

صنعت خودروسازی داخلی در كاوشگر

نگاهی به صنعت خودروسازی در كاوشگر

1395/11/27
|
09:47

دقایقی از برنامه ی كاوشگر درباره ی صنعت خودروسازی داخلی.
شما هم این بخش ها را برای دوستانتان بفرستید تا از واقعیت های این صنعت آگاه شوند.

دسترسی سریع
كاوشگر