کاوشگر شنبه تا پنج شنبه از ساعت 09:00 به مدت 50 دقیقه

كم فروشی قانون مبارزه با کم فروشی؛ از تصویب تا اجرا

"کاوشگر" از رادیو جوان امروز درباره کم فروشی صحبت خواهد کرد.اینکه اگر برای گران فروشی، احتکار و اختفای اجناس قوانین و مقرراتی خاصی وضع شده و اجرا می شود برای کم فروشی هم قوانین و جرائمی هست.

1397/06/26
|
13:41

به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛"کاوشگر" از رادیو جوان امروز درباره کم فروشی صحبت خواهد کرد.اینکه اگر برای گران فروشی، احتکار و اختفای اجناس قوانین و مقرراتی خاصی وضع شده و اجرا می شود برای کم فروشی هم قوانین و جرائمی هست.


این برنامه به بررسی این قوانین و وضعیت اجرای آن در جامعه پرداختند و به آثار کم فروشی توجه شد.

کم فروشی تنها در حوزه مسایل اقتصادی و مالی خلاصه نمی شود. متاسفانه امروز به وضوع و به علنا مصادیق کم فروشی در همه سطوح کاری دیده می شود. به نوعی کارگرى که از کار خود کم مى گذارد، آموزگار و استادى که درست درس نمى دهد، کارمندى که به موقع سر کار خود حاضر نمى شود و وجدان کاری ندارد، مدیری که با وظایف مدیریتی خود آشنا نیست و مثال های فراوان دیگر که همه مشمول کم فروشی هستند.گفته می شود، هر فردی که با اداره، مجموعه دولتی یا خصوصی، حتی با شخص دیگری که قرارداد می بندد نسبت به برخی وظایف متعهد شده است. به تعبیر دیگر آن فرد بخشی از ساعات روزانه اش را در قبال دریافت مبالغی به آن اداره یا شخص فروخته است. پس در نتیجه کم کاری در این مدت مصداق کم فروشی خواهد بود.

متاسفانه این نمونه از کم فروشی در بین مردم جامعه ما بیش از هر گناه دیگری رواج دارد و هر کسی به نوعی کم فروشی خود را توجیه می کند.از جمله آثار و پیامدهای کم فروشی در جامعه می توان گفت در صورتی که کم‌فروشی در جامعه رواج یابد، اعتماد مردم به یکدیگر سلب شده و در نظام خرید، فروش و قراردادها خسارات جبران ناپذیرى ایجاد خواهد شد. چرا که حق، عدالت، نظم و حساب در همه چیز و همه جا یک اصل اساسى و حیاتى بر نظام هستى حاکم است. بنابراین هر گونه انحراف و تجاوز از این اصل آثار خطرناکی را به دنبال دارد، بخصوص کم‌فروشى سرمایه اعتماد و اطمینان را که رکن مهم مبادلات در جامعه است را از بین مى‌برد.

انتهای پیام/

دسترسی سریع
کاوشگر