جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

بیمه حق قانونی مردم ایران است

دكتر محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران: حدودا 6 تا 9 میلیون نفر مردم هم بیمه فعال ندارند اما حق دارند كه رایگان بیمه بشوند و ما در حال بیمه كردن مردم در مناطق محروم هستیم و این حق قانونی مردم است.

1400/11/25
|
09:57
|


دكتر محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران مهمان تلفنی برنامه "جوان ایرانی سلام" بود. او درباره تعداد بیمه‌شدگان كشور گفت: «ما حدود 42 میلیون نفر را در 5 صندوق بیمه‌ای تحت پوشش داریم. حدودا 6 تا 9 میلیون نفر مردم هم بیمه فعال ندارند اما حق دارند كه رایگان بیمه بشوند و ما در حال بیمه كردن مردم در مناطق محروم هستیم و این حق قانونی مردم است.
مردم می‌توانند با شماره 1666 تماس بگیرند تا همكاران ما آنها را راهنمایی كنند.
دكتر ناصحی بیان كرد: «پرداخت‌های ما به‌روز است و موسسات از ابتدای امسال هزینه‌ها را روزانه دریافت می‌كنند. در بستری 90 درصد و در سرپایی 70 درصد هزینه‌‌ها را با تعرفه دولتی پرداخت می‌كنیم.»
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت تاكید كرد: «همچنین برخی اتباع هم تحت پوشش این بیمه هستند.»

"بیمه سلامت"
توسعه بیمه همگانی و توجه خاص به پوشش بیمه‌ای افراد نیازمند و آسیب پذیر به ویژه ساكن حاشیه شهرها و مناطق كم برخوردار از اولویت‌های بیمه سلامت است.
بیمه سلامت فقط یك بیمه پایه به حساب می‌آید و محدودیتی برای بیمه تكمیلی وجود ندارد. اهداف این سازمان عبارت است:
توسعه كمی و كیفی خدمات بیمه سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت، دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت، كاهش سهم مردم (پرداخت از جیب یا o.o.p)، رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع.
جوان ایرانی سلام، شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش و چهل دقیقه صبح به مدت 80 دقیقه به طور زنده از رادیو جوان پخش می‌شود.
پایان پیام

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام