جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:40 به مدت 1:20

چه گروه هایی برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسكن نیاز به اجرای شرط تاهل ندارند؟

مدیر كل اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی، تاكید كرد:زنان خود سرپرست خانوار ،زنان مطلقه، نخبگان علمی و بیماران خاص برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسكن نیاز به اجرای شرط تاهل ندارند .

1400/10/27
|
07:55

پروانه اصلانی، در مصاحبه با برنامه «جوان ایرانی سلام »كه به صورت زنده با اجرای پیمان طالبی از آنتن رادیو جوان پخش می شد، با اشاره به مزایای طرح نهضت ملی مسكن تصریح كرد: این طرح اقدام بسیار خوبی بود برای اینكه تقاضا و نیاز واقعی بازار در حوزه مسكن را بتوانیم شناسایی كنیم و تا كنون بالغ بر 2 میلیون و هفتصد و شصت هزار نفر در این طرح ثبت نام كرده‌اند و ثبت‌نام همچنان ادامه دارد .

وی با بیان اینكه استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته است افزود : افرادی كه در این طرح ثبت نام می كنند باید بر اساس قانون دارای شرایطی باشند از جمله كه فاقد مسكن باشند و یا در شهر و استان مدنظرشان حداقل 5 سال سابقه سكونت داشته باشند .‌

اصلانی همچنین با بیان این كه در مورد برخی از گروه ها شرط تاهل باید حتما رعایت شده باشد، خاطر نشان كرد: زنان مجرد بالای 35 و مردان مجرد بالای 45 سال مانند متاهلین می توانند در این طرح ثبت نام كنند . افراد مجرد از سن 23 سال تا 45 سال نیز می‌توانند در این طرح ثبت نام كنند ولی در هنگام واگذاری زمین، آنها باید حتماً عقدنامه خود را ارائه كنند و در طی مدت دو ساله واگذاری زمین ،فرصت برای ازدواج آنها وجود دارد.

وی با بیان اینكه افراد حائز شرایط همچنان می توانند در این طرح ثبت نام كنند و سامانه مربوطه باز است، در پاسخ به پرسشی در مورد سرنوشت طرح اقدام ملی مسكن نیز اظهار كرد : طرح اقدام ملی مسكن و طرح نهضت مسكن امروز هیچ فرقی با هم ندارند ما در این ارتباط مصوبه ای از شورای عالی مسكن دریافت كرده ایم كه بر این اساس ،این طرح نیز در زمره ی طرح های حمایتی مسكن قرار دارد و مانند طرح نهضت ملی مسكن از امكانات حمایتی و تسهیلات مشابه برخوردار است ؛همچنین به تازگی مصوبه ای را از شورای عالی مسكن دریافت كردیم كه طرح ملی مسكن مهر نیز مشمول طرح نهضت ملی مسكن می شود .

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح كرد: زنان خود سرپرست خانوار، زنان مطلقه ،نخبگان علمی كه دارای معرفی نامه از بنیاد نخبگان و همچنین بیماران خاص كه دارای معرفی‌نامه از وزارت بهداشت هستند برای ثبت نام در این طرح نیاز به شرط تاهل ندارند ولی همانطور كه اشاره شد مجردین بین 23 تا 45 سال باید در هنگام واگذاری زمین متاهل باشند و در این زمینه بر اساس قانون عمل كرده باشند.

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام