جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

دریافت مبلغ غیر مجاز مراكز درمان ناباروری از مراجعین

برنامه «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان با دكتر محمد مهدی ناصحی "مدیرعامل سازمان بیمه سلامت" در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعت ایران گفتگو كرد.

1402/02/27
|
15:41
|

دكتر محمد ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت اظهار كرد: طبق اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" در سال 1400 مصوب گردید. دستور العمل این قانون توسط شورای عالی بیمه آبان 1400 به بیمه ها ابلاغ شد و از آن زمان شروع كردیم به عقد قرارداد با مراكزی كه قرارداد نداشتند و مراكز دولتی كه دچار نقص بودند، با آن ها نیز قراردادها صورت گرفت.


محمد ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت عنوان كرد: آن حدی كه باید، بیمه سلامت در این امر وارد شده است، ائم از اینكه ورود مستقیم نیز داشتیم و حتی با بعضی از مراكز خصوصی و مراكز عمومی غیر دولتی مثل؛ مراكز جهاد دانشگاهی نیز رفته ایم كه در حال حاضر 130 مركز صرفا در حوزه باروری با بیمه سلامت قرارداد دارند. 43 درصد از این قرارداها مراكز دولتی دانشگاهی و 57 درصد غیر دولتی دانشگاهی هستند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران اضافه كرد: از مبلغی كه قانون برای ما پیش بینی كرده 90 درصد از كل مبلغ را تخفیف داده است، ما تقریبا 770 میلیارد تومان اضافه بر آن در سال 1401 طبق ماده 43 و 45 این قانون در بیمه سلامت هزینه كرده ایم.

محمد مهدی ناصحی افزود: باید از طرف دولت به ما اجازه بدهند كه تعرفه دولتی در این مراكز و تعرفه عمومی و خصوصی را نیز پوشش دهیم. ما خودمان تصمیم گیرنده در تعیین این درصدها نیستیم و باید از طرف دولت و مراجع بالاتر به ما ابلاغ گردد.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت خاطرنشان كرد: بعد از پیگیری های جدی از كمیسیون اجتماعی؛ این موافقت را دریافت كردیم كه در بخش بستری تعرفه دولتی 70 درصد از این تعرفه دولتی را به 90 درصد افزایش پیدا كند. در تعرفه عمومی غیر دولتی یك و نیم برابر تعرفه دولتی و تعرفه خصوصی حدودا 5 برابر تعرفه دولتی است و اگر فرد به بخش خصوصی مراجعه كند، باید از جیب پرداخت كند.

محمد مهدی ناصحی در پایان یادآور شد: هزینه های ناباروری به 100 میلیون نمی رسد و اگر كسی این مبلغ را دریافت كند، یك كار غیر قانونی كرده است و مبلغ از 30 الی 50 میلیون تومان بیشتر نخواهد بود.

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام