جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 05:30 به مدت 1:30

دریانوردی ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش به دوره كره زمین برای اولین بار در تاریخ

برنامه «جوان ایرانی سلام» رادیو جوان با امیر دریادار دوم مصطفی تاج الدینی، جانشین عملیات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی گفتگو كرد.

1402/02/24
|
18:07
|


دریادار دوم مصطفی تاج الدینی، جانشین عملیات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی اظهار كرد: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق و تدابیر فرمانده معظم كل قوا؛ مبنی بر توجه ویژه به دریانوردی و دریانوردی های طولانی و راهبردی در راستای توسعه و تقویت دیپلماسی سپاهی و احیای قدرت دریایی ایران در عرصه اقیانوس ها برای اولین بار در دنیا این سفر دیانوردی طولانی محقق گردید.

وی اضافه كرد: و همچنین به منزله ارسال پیام صلح و دوستی به كشورهای حاشیه شمال جنوب هند، اقیانوس آرام و اطلس و تقویت مروادات چند جانبه با نیروی دریایی كه در كشورهای مسیر ما، با آن ها برنامه و بازدید از مناطق داشتیم.

دریادار دوم مصطفی تاج الدینی عنوان كرد: تصمیم ما بر این بود كه یك دور كامل كره زمین را دریانوردی كنیم و خوشبختانه این تصمیم محقق شد. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش در قالب كد 360 شامل ناوشكن دنا و ناوبندر مكران برای اولین بار دور دنیا دریانوردی از تاریخ 1401/07/9 را طی كرد.

جانشین عملیات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی خاطرنشان كرد: این ناوگروه از بندر صلاله نیز بازدید كردند و امروز از بندر صلاله عازم به سمت آب های آزاد جمهوری اسلامی ایران هستند و به آغوش میهن اسلامی بر می گردند و برنامه استقبال با شكوه صورت خواهد گرفت.

دریادار دوم مصطفی تاج الدینی، جانشین عملیات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی تصریح كرد: انجام اینگونه دریانوردی های طولانی مستلزم برنامه ریزی های علمی و فنی و تخصصی است. در اقیانوس آرام كه علیرغم كه آرام گفته می شود؛ گاها در فصولی از سال امواج تا ارتفاع دوازده تا بیست متر را كشتی ها نیز تجربه می كنند. با اینكه سه طوفان شدیدی را در مسیر داشتیم؛ اما برنامه ریزی ما به گونه ای انجام شد كه تقریبا قریب به 8 ماه دریانوردی به لطف حضرت حق به خوبی، كار انجام شد.

جانشین عملیات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی یادآور شد: به مدت 213 روز فقط دریانوردی عملیاتی داشتیم یعنی دائما روی آب بودند و یك زندگی 24 ساعته، مأموریت، دائما مراقبت، انجام وظایف و تكالیف و… این ها همه وجود داشته است و با هوشیاری كامل این مدت طولانی را به پشت سر گذاشتند.

امیر تاج الدینی اضافه كرد: خداروشكر در این مدت به هیچ عنوان تلفاتی نداشتیم و در طول ‌این دریانوردی قریب به یك تیم پزشكی كامل داشتیم و در این سفر شخصی با مشكل آپاندیس رو به رو شده بود، اتاق عمل مهیا شده و عمل به خوبی صورت گرفته است.

دریادار دوم مصطفی تاج الدینی، جانشین عملیات نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی در پایان گفت: هفته آینده، 86 ناوگروه با افتخار به آغوش جمهوری اسلامی ایران و به وطن عزیزمان بر خواهند گشت و ان شاالله بتوانیم یك مراسمی كه در خور و در شأن تلاش بی نظیر همكاران خودمان در سطح ملی و بین المللی داشته باشیم.

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام