جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:30 به مدت 1:30

با دستور رئیس جمهور، روند انتقال آب از سد كانی سیب به صورت رسمی افتتاح شد.

سیدمحمد فخار، خبرنگار حوزه محیط زیست در گفتگو با برنامه «جوان ایرانی سلام» بیان كرد: سه سال بود كه به دریاچه ارومیه حق آبه نداده بودند و مدام صحبت از این بود كه دریاچه ارومیه در حال خشك شدن است.

1401/12/09
|
10:31
|


خبرنگار حوزه محیط زیست عنوان كرد: با دستور رئیس جمهور، روند انتقال آب از سد كانی سیب به صورت رسمی افتتاح شد.

سیدمحمد فخار اضافه كرد: در فاز نخست این طرح، قرار است 300 میلیون مترمكعب آب، در فاز دوم این طرح هم 600 میلیون مترمكعب به صورت سالانه وارد دریاچه ارومیه شود.

فخار در ادامه افزود: البته كه بحث احیای دریاچه ارومیه به سبك 30 سال پیش ممكن نخواهد بود. لذا آنقدر سطح آب پایین است كه با این تعدادها اگر كل سال هم وارد دریاچه شود، بازهم امیدواری وجود ندارد. با این حال در فضای دریاچه ارومیه حیات و زندگی برگشته است و امیدواریم اتفاقات خوبی در این منطقه رقم بخورد.

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام