جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:30 به مدت 1:30

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: ما بدون اتكا به بیرون توانستیم، با اتكا به دانشمندان عزیز و جوانان برومند خودمان، به فناوری "رادیو داروها" دست پیدا كنیم.

محمد اسلامی، اظهار كرد: مؤلفه های قدرت امروزه در دنیا یك بخش با ارزش، برای آن همه تمهیداتی كه در محیط بین المللی، مردم عزیز مشاهده می كنند، فناوری های نو ظهور و پیشرفته است كه قدرت ساز و شتاب دهنده است.

1401/12/08
|
11:33
|


معاون رئیس جمهور افزود: هدف از بیان كردن قدرت ساز، یعنی برای شما مسیر باز می كند و آن را در اختیار دارید، در سایر علوم ‌ و زمینه ها هم می توانید به پیشرفت های چشمگیر نائل شوید. به دلیل اینكه قدرت ساز و یك زنجیره ارزش پایدار دارد و ارزش افزوده بالا ایجاد می كند. به طور طبیعی قدرت ها این را در انحصار خودشان قرار داده اند و اجازه نمی دهند با همین سازو كار بین المللی كه نوشته و تنظیم شده است، حتی بر این اساس هر آنچه كه نوشته و تنظیم شده، اجازه نمی دهند در اختیار همه ملت ها قرار بگیرد و از این انحصار خارج شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی اشاره كرد: جمهوری اسلامی ایران به دلیل باورهای كه متاثر از انقلاب اسلامی و هدایت های امام خمینی "ره" به ویژه مقام معظم رهبری در این دهه های اخیر اعمال شده است و این برنامه را پیش برده است. اصل موضوع این است، ما بدون اتكا به بیرون توانستیم، با اتكا به دانشمندان عزیز و جوانان برومند خودمان، به این فناوری دست پیدا كنیم و در همه زمینه ها بكار گیریم.

معاون رئیس جمهور عنوان كرد: برای اینكه این فناوری را به مردم خودمان منتقل كنیم ، باید مردم آثار آن را به صورت ملموس ببینند، و حس كنند. تحقیق، طراحی، تولید و عرضه «رادیو داروها» یكی از این زمینه ها است، زودتر آغاز شده و رشد كرده است، امروز كشور را در دنیا به تراز بالا رسانده است. رادیو داروها در ابتدا تا ده سال پیش عمدتا در بخش هایی كه برای تصویربرداری، شناسایی و در حقیقت در بحث تشخیص بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته است.

محمد اسلامی ادامه داد: از ده سال پیش تا به این سمت، برای درمان مورد استفاده قرار گرفته و بجای سایر شیوه ها از جمله؛ شیمی درمانی كه آثار و تبعات جانبی داشته و دارد. همچنین موجب رنج و زحمت بیماران می شود و رادیو داروها در بخش درمانی هم با اكتشافات جدیدی كه داشته است، نقش آفرین و مؤثر واقع شده است. فوق العاده جذابیت داشته و به شدت دنیا به این سمت حركت می كند.

رئیس سازمان انرژی اتمی، خاطر نشان كرد: محققین، صنعت گران و دانشمندان ما در این مسیر حركت كرده اند و كشور ما نیز در همان ترازی كه مشابه كشورهای دیگر هست ، قرار گرفته است. به حدود سی درصد از تولید رادیو داروهای ما در این چند سال اخیر در بخش درمانی رشد كرده و به سمت عرضه كردن رادیو دارویی می رویم. بخصوص برای نقاط حساس بدن و از گردن به بالا این می تواند خیلی نافذ واقع شود، سلول سرطانی را مورد اصابت قراردهد و بدون عوارض جانبی خواهد بود.

وی ادامه داد: استفاده از پرتوهای هسته ای كه از مواد پرتوزا است، وقتی این ها در قالب سوخت هسته ای تولید می شوند، در دستگاه های پرتودهی، مانند گاما قرار می گیرند. یا فرآیندی كه در شتاب دهنده ها استفاده می شود، این پرتودهی ها موجب می شود كه سموم باقی مانده و یا هر آفتی كه درون محصولات كشاورزی یا غلات وجود دارد، را از بین ببرد. از اینكه این آفت ها به جان مردم اثر بگذارد، یا موجب فساد آن شود، از بین ببرد و به ضایعات تبدیل شود، پیشگیری گسترده ای می كند.

محمد اسلامی در پایان گفت: با توجه به آمار و ارقامی كه وزارت جهاد كشاورزی داده است، حجم ضایعات بسیار بالاست. اما با این پرتودهی نیز، از انتقال پیدا كردن به جان مردم و هم زدودن برای ماندگاری بالاتر و به معیشت مردم و اقتصاد ملی مربوط می شود، جلوگیری می كند.

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام