جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:30 به مدت 1:30

ارتباط با خانم دكتر انسیه خزعلی معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری در دولت جدید چه فكرهایی برای خانواده شده است

خانم دكتر انسیه خزعلی معاون زنان و خانواده رییس جمهور در برنامه جوان ایرانی سلام، اقدامات دولت سیزدهم برای تسهیل ازدواج جوانان، مخصوصا جوانان دهه شصتی را تشریح كرد.

1401/05/03
|
17:09
|

دكتر انسیه خزعلی در پاسخ به سوال مجری برنامه جوان ایرانی سلام در مورد اقدامات دولت جدید برای جوانان و خانواده گفت:
آقای رئیس جمهور به صورت خاص در سیاست‌های دولت، تاكیداتی برای تشكیل خانواده دارند، كه در تحكیم و پایداری این نهاد تصمیمات خوبی گرفته شده است. در بودجه 1401 تسهیلات مناسبی برای ازدواج جوانان‌ها و استحكام این ازدواج در نظر گرفته شده است.

خزعلی با بیان اینكه معاونت زنان برای استمرار این مسئله و تضمین پایداری خانواده در سه جهت برنامه ریزی كرده است گفت: اولین نكته ای كه در آن برنانه ریزی كردین، سیاستگذاری تدوین قوانین، اصلاح رویه‌ها و مقررات است كه در این قسمت، تدوین منشور مشاوران و برنامه پیشگیری از طلاق در چهار سال اول زندگی انجام گرفته است. دوم در قسمت آگاه‌سازی و تبلیغات موثر، با توجه به شرایط حاكم بر جهان كه خانواده یا در حال تزلزل است، و یا خانواده‌های غیر متعارف تبلیغ می شود، نیاز به این است كه بخش رسانه، مردم و دستگاهای مردمی وارد این مقوله بشوند.
اما در بخش سیاستگذاری، ما در پیشگیری از طلاق برنامه‌ای داریم كه مراحل نهایی‌اش را طی
می‌كند.
او ادامه داد: ما در سه بخش خانواده باید فعالیت داشته باشیم، اول بحث سیاستگذاری و تدوین قوانین، دوم برنامه ریزی و هماهنگی بخش‌های مختلف اجرایی و سوم نظارت و ارزیابی است. در حال حاضر بیشترین تاكید و تمركز ما روی برنامه‌ریزی و هماهنگی است. به این دلیل كه قوانین خوب اجرا نشده و یا معطل مانده زیاد داریم، مهم این است كه ما بتوانیم این قوانین را به میدان بیاوریم و دستگاهای اجرایی را فعال كنیم.

معاون زنان و خانواده رییس جمهور در مورد اقدامات انجام‌ گرفته در دولت سیزدهم گفت: چندین اقدام در 1400 انجام گرفت و در سال 1401 ادامه و وسعت خواهد یافت. یكی مسئله تسهیل آشنایی افراد و زمینه سازی برای همسرگزینی است. در طرح‌هایی مثل طرح هدی، از اینكه بتوانند جوان‌ها را با هم آشنا كنند پشتیبانی می‌كنیم تا در ادامه زمینه ازدواج آنها را فراهم كنند. همچنین از خیرینی كه در این زمینه مایل به كار هستند، از جانب معاونت حمایت‌ صورت گرفته است و برای تسهیل ازدواج مجردان دهه شصتی، كه ممكن است به تجرد قطعی رسیده باشند و به طور خاص برای مجردان دهه شصتی روستایی، در سال 1400 وامی را تصویب كردیم كه 80 درصد آن محقق شده و آن‌هایی هم كه محقق نشده یا دارای شرایط نبودند یا نتوانستند پرونده هایشان را تكمیل كنند. همینطور برای ایمن سازی و تحقق خانواده، برنامه چهارقلوها و بالاتر را در سال 1400 مطرح كردیم كه در سال 1401 ادامه پیدا می‌كند‌.

او در پایان گفت: در بخش نظارت و ارزیابی نیز تلاش می‌كنیم به مواردی كه به دستگاها ابلاغ شده مثل بحث‌ دوركاری، نظارت داشته باشیم و از دستگاها می‌خواهیم كه گزارش بدهند. بعضی از دستگاها خوب عمل می‌كنند اما بعضی متاسفانه خیلی از برنامه و قانون عقب هستند

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام