جوان ایرانی سلام شنبه تا چهارشنبه از ساعت 06:30 به مدت 1:30

مردم به اقدامات ترمیمی‌ زیبایی كمتر بپردازند

خبری مبنی بر اینكه در بعضی رشته‌های پزشكی مثل زنان و زایمان، دندانپزشكی و زیبایی قصور پزشكی بیشتر اتفاق می‌افتد، جلب توجه كرده است.

1401/04/15
|
07:13
|

دكتر محمدرضا خردمند، معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی كشور، در گفت‌وگو با برنامه جوان ایرانی سلام درباره علت این اتفاق گفت: «این اتفاق به علت تعداد زیاد خدماتی است كه در حوزه ترمیمی و زیبایی ارائه می‌شود كه هم در رشته دندانپزشكی و هم زیبایی وجود دارد.
بنابراین بین پزشكی و دندانپزشكی علت افزایش این است كه هر دو رشته بیشتر به خدمات زیبایی و ترمیمی می‌پردازند.»

وی تصریح كرد: «سایر رشته‌ها مثل زنان و زایمان، ارتوپدی و جراحی از یك رویه بین‌المللی تبعیت می‌كنند و به علت اینكه كارهای پرریسك و پر خطری هستند، احتمال شكایت در این زمینه بیشتر است.
كارهای ترمیمی-زیبایی چون از نظر روانی برای افرادی است كه می‌خواهند از این خدمات استفاده كنند و از بدن خودشان راضی نیستند، احتمال اینكه در آینده هم از اقدامات آن پزشك و دندانپزشك راضی نباشند، بیشتر است.»

دكتر خردمند درباره اینكه بالاخره چنین اتفاقاتی یك اثری روی افراد می‌گذارد، گفت: «آن بعد از مطرح شدن شكایت و رسیدگی است كه مشخص می‌شود اصلا شكایت بجا هست یا خیر.»

وی درباره روند تشكیل پرونده گفت: «ممكن است از طریق دادگستری شكایت كنند یا در سازمان نظام پزشكی.
توصیه ما هم این است كه همیشه به نظام پزشكی مراجعه كنند. در آنجا شكایت‌شان به وسیله كارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بنا به اقدامی كه پزشك یا دندانپزشك انجام داده، ممكن است مجازاتی برای او در نظر گرفته می‌شود یا پزشك را تبرئه كنند و مریض را توجیه كنند كه شكایت او مبنایی نداشته است.»

وی با اشاره به اینكه ممكن است برعكس این موضوع هم اتفاق بیفتد، گفت: «در هر صورت بیماران تقریباً با شكایتی كه كرده‌اند، اغنا خواهند شد و نتایج اقدامات نظام پزشكی یا دادگستری را قابل پذیرش تلقی خواهند كرد.»
دكتر خردمند در پایان به مردم توصیه كرد: «مردم كمتر به اقدامات زیبایی-ترمیمی كمتر بپردازند و فشن و مد را به رویه عادی در زندگی تبدیل نكنند و لزوم به اینكار نیست.
مفاهیم خوشبختی را در چیزهای دیگر جست‌وجو كنند و مراجعه به دنداپزشك و پزشك را برای اقدامات درمانی استفاده كنند.
ممكن است در بخش درمانی هم قصوراتی رخ دهد، اما اگر اقتصاد سلامت ما از رویه درستی تبعیت كند، پزشكان و دندانپزشكان ما هم احتیاجی نخواهند داشت كه وارد حوزه زیبایی و ترمیمی شوند.»

دسترسی سریع
جوان ایرانی سلام