اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

جواهرخوانی، پادكستی جذاب و شیوا

تهیه كننده و مدیر هنری پادكست جواهرخوانی: در این پادكست كلیات حوادث مهم در هند و جهان را در هزار ساله اخیر به ویژه دویست سال پایانی آن مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

1402/12/09
|
12:10
|

امیرحسین سید آقایی (تهیه كننده و مدیر هنری پادكست جواهرخوانی) در برنامه باشگاه پادكسترهای جوان با اشاره به محتوای این مجموعه از پادكست گفت: پادكست جواهرخوانی با حمایت انتشارات امیركبیر منتشر می‌شود و محتوای آن؛ بخش‌ها و روایت‌هایی از كتاب نگاهی به تاریخ جهان نوشته جواهر لعل نهرو است كه با صدای آقای اسماعیل باستانی به سمع مخاطبان می‌رسد.

وی در ادامه متذكر شد كه این كتاب شامل قریب به 700 نامه از جواهر لعل نهرو به دخترش است. این كتاب؛ كلیات حوادث مهم در هند و جهان را در هزار ساله اخیر به ویژه دویست سال پایانی آن مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. سپس در جلد دوم وقایع اروپا قبل از جنگ اول جهانی و انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی انگلیس و پیامدهای آن بیان شده است. همچنین مولف گریزی نیز به دویست سال پیش از جنگ اول جهانی می زند و طی آن وقایع جهان را در قرن هجدهم و نوزدهم بررسی می كند و در فصلی مستقل به بیداری مردم هند و ایران می پردازد و رشد و تكوین مبارزات میهنی در ایران را تبیین می كند. جنگ های داخلی امریكا، دست درازی انگلیس به كشورها، رشد استعمار امریكا، زوال روسیه تزاری و وقوع انقلاب اكتبر در روسیه و جنگ های چین و ژاپن و بالاخره نقشه جدید اروپا از جمله سرفصل هایی است كه در این كتاب عنوان شده است.

تهیه كننده و مدیر هنری پادكست جواهرخوانی همچنین بیان كرد: در جلد سوم این اثر مؤلف به وقایع مهم جهان در قرن بیستم می‌پردازد و طی آن رویدادهایی چون جهان پس از جنگ اول، مبارزه ایرلند به خاطر جمهوری، ظهور كمال آتاتورك در تركیه، نهضت گاندی در هند، نهضت فاشیسم در ایتالیا، اوضاع اقتصادی در جهان، انقلاب و ضدانقلاب در چین، اقدامات ژاپن، مشكلات شوروی، پیشرفت‌های علمی در جهان، مبارزه امریكا و انگلیس در رهبری دنیا و جنگ دوم جهانی را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

امیرحسین سید آقایی با اشاره به محتوای جذاب و همه‌جانبه روایت شده توسط جواهر لعل نهرو اظهار كرد: محور اصلی كتاب "نگاهی به تاریخ جهان" سرزمین هند است. یعنی در كتاب "نگاهی به تاریخ جهان"، نگاه‌كننده در هند نشسته است. ابتدا به تاریخ دور می‌نگرد و در بستر زمان جلو می‌آید تا به تاریخ معاصر خود می‌رسد. روایت و تحلیل تاریخ از این نوع كه نهرو انجام داده است توجه ویژه‌ای به جغرافیای رخدادها هم دارد؛ بنابراین آسیا و تقابل تاریخی شرق و غرب دیگر محور اصلی كتاب است. از دیگر ارزش‌های كتاب باید به توالی و ارتباط رخدادهای جهان با یكدیگر نام برد. رویكرد تاریخی اثر درس گرفتن از تاریخ است و در این بین نویسنده هرگز ادای بی‌طرفی و خنثی منشی ندارد. او یك هندی اصیل است كه در نقل تاریخ كشورش و جهان به استعمار و استبداد از همان ابتدا حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهد.

وی همچنین افزود: در تابستان سال 1928 "ایندیرا"، دختر نهرو كه در آن وقت 10 ساله بود در شهری ییلاقی دور از پدرش به سر می‌برد. در آن تابستان نهرو یك سلسله نامه برای دخترش نوشت كه در آن‌ها با زبانی ساده داستان آفرینش زمین و پیدا شدن زندگی و تشكیل نخستین قبایل و اجتماعات بشری را نقل كرد. بعد مجموعه‌ آن‌ها را كه 30 نامه‌ كوتاه بود به صورت كتابی منتشر نمود. فراز و نشیب زندگی اجتماعی و سیاسی نهرو كه اهداف بلند انقلابی اصیل را در سر داشت بارها و بارها به زندان كشاند. در سال 1930 كه نهرو یكی از دوره‌های متعدد زندانش را می‌گذراند درصدد برآمد از فرصت و فراغتی كه در زندان پیش می‌آید استفاده كند و نامه‌های تازه‌ای برای دخترش بنویسد. این نامه‌ها در مدتی قریب به 3 سال از اكتبر 1930 تا اوت 1933 در دو دوران مختلف زندان نوشته شد و در آن‌ها یك دوره تاریخ جهان منعكس شده است.

تهیه كننده و مدیر هنری پادكست جواهرخوانی در پایان گفت: به عموم جامعه توصیه می‌كنم كه این مجموعه پادكست را گوش دهند چرا كه روایتی شیوا از تاریخ جهان، هند و ایران است و نویسنده در این كتاب به ایران و شاهنامه فردوسی نیز اشاراتی داشته است.

دسترسی سریع
خبر