اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

جذب جوانان واجد شرایط در سازمان انرژی اتمی كشور

گزارشگر رادیو جوان با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، درباره استخدام جوانان واجد شرایط در سازمان انرژی اتمی كشور گفتگو كرد.

1402/09/04
|
09:58
|

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سؤال گزارشگر رادیو جوان درباره وجود برنامه‌هایی برای جذب و افزایش تعداد جوانان در سازمان انرژی اتمی كشور، گفت: بله، ما برنامه‌هایی برای جذب جوانان ماهر در سازمان انرژی اتمی كشور داریم. این برنامه‌ها شامل ارائه بورسیه‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها، آزمون‌های جذب از طریق بنیاد ملی نخبگان، و اقداماتی برای جذب نیروهای متخصص در حوزه انرژی اتمی است.

وی همچنین درباره وجود شرایط كاری مناسب برای جوانان در سازمان انرژی اتمی كشور اشاره كرد و گفت: بله، سازمان انرژی اتمی كشور سعی می‌كند شرایط كاری مناسبی را برای جوانان فراهم كند. این شرایط شامل امتیازات مالی، فرصت‌های آموزشی و پیشرفت شغلی، محیط كاری مناسب و فرصت‌های شغلی در حوزه‌های مختلف سازمان اتمی است.

وی در پاسخ به سؤال درباره تغییراتی كه در جذب و استخدام جوانان از زمانی كه به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی كشور فعالیت می‌كند و اتفاق افتاده است، در پایان خاطرنشان كرد: از زمانی كه به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی كشور فعالیت می‌كنم، تلاش برای بهبود جذب و استخدام جوانان از طریق برنامه‌های آموزشی و بورسیه‌های تحصیلی افزایش یافته است. همچنین، اقداماتی برای بهبود امكانات و امتیازات شغلی جوانان در سازمان اتمی انجام شده است.

دسترسی سریع
خبر