اخبار هر روز از ساعت 6:30 - 8:30 - 13:30 - 18:30 به مدت متغیر

آخرین وضعیت از اقبال دستگاه‌ها برای پیوستن به سامانه ملی كسب‌وكار

به گزارش روابط عمومی رادیو جوان در بخش سوژه روز برنامه گردونه، در روز شنبه 14 اسفند، درباره عملكرد دستگاه‌های مختلف و تمكین آنها به قانون صحبت شد.

1400/12/17
|
11:48

سید احمد قاسمی، رئیس هولدینگ كسب‌وكار كشور، درباره این موضوع و آخرین آماری كه در خصوص میزان اقبال دستگاه‌ها برای پیوستن به سامانه ملی كسب‌وكار در دست دارند، گفت: «برای اینكه سرمایه را به سمت سرمایه‌گذاری درست در حوزه‌های مختلفی كه مورد نیاز كشور است، به سمت اشتغال، به سمت افزایش ارزش واحد پول ملی و به سمت جذب سرمایه‌گذاری‌ها هدایت كنیم، باید این زمان كاهش پیدا كند.
كاری كه انجام می‌شود كار خوبی است به شرط اینكه در همه ابعاد كسب‌وكارها از شهرداری‌ها، از وزارت رفاه، وزارت مخابرات و.... بحث‌های دیگر را پوشش دهد.
همچنین مشاغل نویی كه سالانه بیش از یك میلیون شغل نو كه در دنیا ایجاد می‌شود بتواند آن را پوشش دهد.
زمان ایجاد كسب را به صورت واقعی كاهش دهد نه زمان ثبت آن را، و هیچ چیز را مشروط نكنند و همه عوامل مربوط به یك مجوز را به صورت هوشمند تعریف كنند.
این‌ها مدیریت شده توسط سرمایه‌گذاران انجام می‌شود و نقش دولت در زمینه جذب سرمایه و هدایت آن دقیقا سرمایه به صورت كامل از طریق ایجاد فرصت‌های كسب‌وكار با زمان صفر یعنی كاهش زمان كسب‌وكار به صفر كه این قابلیت وجود دارد و این امكان وجود دارد و می‌تواند روی تمام شاخص‌های اقتصادی اثر بسیار مثبتی را بگذراد».
برنامه گردونه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:30 به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان پخش می‌شود.
پایان پیام

دسترسی سریع
خبر