تولد رادیو جوان

چهارم اسفند ماه روز تاسیس رادیو جوان بر همه مخاطبان این شبکه مبارک باد.

1398/12/04
|
09:10

جوانان مهمترین و بزرگترین سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور محسوب می شوند
مردان و زنان خستگی ناپذیری که مهمترین عامل تاثیرگذار در فرایندهای توسعه پایدار به شمار می آیند.چرا که خلاقیت، پویایی، مسئولیت پذیری در حوزه های فردی و اجتماعی، کارآفرینی، حضور فعالانه در نظام های تصمیم ساز و تصمیم گیر از ویژگی بارز آنها ست

در این بین شبکه جوان به عنوان یک رسانه جوانان ایران کوشیده است تا از تمام ظرفیت های جوانان برای اهداف کشور یاری جسته و نقش خویش را به عنوان صدای جوان ایرانی در سراسر میهن با شعار مانای " شنیده میشود " به درستی ایفا کند..
درست بیست و سه سال پیش یعنی چهارم اسفندماه هزار و سیصد و هفتاد و پنج بود که شبکه جوان در سپهر رسانه ای کشور درخشید، شبکه ای که با ساخت برنامه در حوزه های اندیشه و جوان ، جامعه و جوان، تفریحات و جوان و دانش و جوان همواره کوشید تا زبان گویای جوانان در هر حوزه بوده و با قدرت رسانه بتواند پلی میان آنان با سایر افراد جامعه بسازد

این شبکه از آن زمان تا امروز همواره می کوشد مخاطبان خود را که در رده سنی 17 تا 38 سال که مطابق تعریف جدید سازمان بهداشت جهانی قرار دارند همراه خود داشته و با نگاه راهبردی حفظ مخاطب فعلی و جذب مخاطب جدید، خدمات رسانه ای خویش را ارائه دهد.
شبکه جوان با توجه به اقتضائات جدید رسانه با بهره گیری از جلسات متعدد و حضور کارشناسان زبده در قالب جلساتی با عنوان "چشم انداز شبکه رادیویی جوان" و به میزان قریب به 800 نفر ساعت تشکیل جلسه در راستای برنامه ریزی هدفمند و با استفاده از اسناد مهم و ضروری سیاست های ابلاغی و افق رسانه ، اقدام به تدوین نقشه راهبردی حرکت ده ساله خود نموده و جهت تحقق عملیاتی نتایج حاصله از این جلسات علاوه بر محور قرار دادن چشم انداز بلند مدت شبکه ، برای تمامی برنامه های خود به تبیین چشم انداز ، مأموریت های ویژه متناسب با موضوع و کارکرد هر برنامه و مخاطب هدف آن برنامه اقدام نموده است.

چهارم اسفند ماه روز تاسیس رادیو جوان بر همه مخاطبان این شبکه مبارک باد.

دسترسی سریع