بیست و پنجم فروردین روز بزرگداشت عارف و شاعر بلند آوازه محمد عطار نیشابوری خجسته و مبارک باد

بیست وپنجم فروردین سالروز بزرگداشت محمد عطار نیشابوری گرامی باد

1398/01/25
|
09:41

به‌گزارش گروه چندرسانه‌ای رادیو جوان؛بیست وپنجم فروردین ماه در تقویم رسمی کشور به نام عطار نیشابوری نامگذاری شده است و همه ساله مراسم بزرگداشت این شاعر و عارف نامی برگزار می شود.

فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار کدکنی نیشابوری شاعر و عارف نام آور ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم است. وی به سال 537 در کدکن از توابع نیشابوربه دنیا آمد. پدرعطارنیشابوری در شادیاخ نیشابور، عطارمشهوری بود و بعد از وفات او فریدالدین کار پدر را دنبال کرد.

عطار در آغاز حیات و گویا تا مدتی از دوره ی تحقیق در مقامات عرفانی، شغل دارو فروشی خود را که لازمه ی آن داشتن اطلاعاتی از طب نیز بوده حفظ کرده و در داروخانه سرگرم طبابت بوده است.
انقلاب درونی وعرفانی عطار در همان ابتدادست داد که از راه پزشکی و داروفروشی روزگارمی گذراند. وی که سرمایه ی بسیاری از ادب و شعر اندوخته بود، اندیشه های عرفان خود را به نظم روان دل انگیز در می آورد و همچنان به کار خود ادامه می داد و این حالت بسیاری از مشایخ بود که وصول به مقامات و مدارج معنوی آنان را از تعهد مشاغل دنیوی و کسب معاش باز نمی داشت.
درواقع عطار قسمتی از عمر خود را به رسم سالکان طریقت در سفر گذراند و بسیاری از مشایخ را از مکه تا ماوراء النهرزیارت کرد .
عطار مردی پرکار و فعال بود و چه هنگام اشتغال به کار عطاری و چه در دوره ی گوشه گیری، که گویا در اواخر عمر دست داده بود، به نظم مثنویهای بسیار و پدیدآوردن دیوان غزلیات و قصائد و رباعیات خود و تألیف کتاب نفیس و پر ارزش تذکرةالاولیا سرگرم بود.

ازکتاب های منصوب به عطارمی توان این عنوان ها را نام برد:
اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، جواهرالذات (یا جوهر ذات)، وصیت نامه، منطق الطیر، بلبل نامه، حیدرنامه، (یا حیدری نامه)، شترنامه، مختارنامه، شاهنامه، خسرونامه (یا گل و خسرو)، دیوان غزلیات و قصاید و رباعیات ، هیلاج نامه، لسان الغیب، مفتاح الفتوح.
عطار نیشابوری برای بیان مقاصد عرفانی خود بهترین راه را که آوردن کلام روان و خالی از هر آرایش و پیرایش است، انتخاب کرده و استادی و قدرت کم نظیرش در زبان به وی این توفیق را بخشیده است که در آثار اصیل و واقعی خود سادگی و روانی رابا فصاحت همراه داشته باشد.
عطارنیشابوری در قتل عام نیشابور به سال 618 به دست سپاهیان مغول به شهادت رسید و مزار آن عارف کم نظیر در جوار آن شهراست.
بیست وپنجم فروردین روز بزرگداشت عارف و شاعر بلند آوازه محمد عطار نیشابوری گرامی باد.


انتهای پیام/

دسترسی سریع