اول مهرماه، آغازسال تحصیلی، فصل رویش دانایی و آغاز سفر در مسیر علم و دانش

اول مهر، آغازسال تحصیلی، فصل رویش دانایی و آغاز سفر در مسیر علم و دانش، گرامی باد.

1397/07/01
|
07:21

با آغاز سال تحصیلی میلیون‌ها دانش آموز به شوق آموختن، روانه‌ی مدرسه می‌شوند. همه ساله با شروع ماه مهر کوچه‌ها و خیابان‌ها رنگ و بوی دیگری پیدا می‌کنند و شور و شوق دانش آموزان جلوه‌ی زیبایی به جامعه می‌بخشد.
روزهای آغازین مدرسه از جهات گوناگونی اهمیت دارد. ایجاد نگرش‌های مثبت و پویا در دانش آموزان، تقویت انگیزه‌ی تلاش و تحصیل، کاهش دغدغه و اضطراب و تردید و زدودن هر گونه آثار بدبینی به درس و مدرسه و کلاس و معلم، و سرانجام آشنایی با شخصیت و دیدگاه‌های دانش آموزان می‌تواند در روزهای اول مدرسه صورت پذیرد.
قدر مسلم کیفیت نظام آموزشی، ارتباط مستقیمی با امکانات مدارس و محیط دارد. به عبارتی، وجود فضا و زمان مناسب و کافی، اولین نیاز در یادگیری است. نظام آموزش و پرورش مناسب، یکی از پایه‌های پیشرفت در جوامع امروزی است. سرمایه‌گذاری در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش، هرچند بازده فوری ندارد، اما قدم اول برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است. بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن پرداخته شود، ایجاد محیط آموزشی مناسب در مدارس کشور است.
حضرت امام علی(ع) نیز در اهمیت علم فرمودند:
«تمام دین در علم آموزی و عمل به آن است. ثروت تقسیم و تضمین شده است، ولی علم نزد اهلش پنهان است. از این رو، باید آن را جستجو کرد تا به دست آورد».
آغاز سال تحصیلی و فرا رسیدن ماه مهر و مهربانی خجسته و مبارک باد.

دسترسی سریع